Svenska

På svensklektionen idag och igår har fokus varit att skriva meningar till givna bilder. Det är inte helt lätt att hela tiden tänka på följande saker; börja meningen med stor bokstav, använd sedan de små bokstäverna, mellanrum mellan orden samt punkt i slutet. Alla barnen kämpar på utifrån sin förmåga!

Information om parkering

Denna information är även utlagd på edwise:

Ingen parkering vid Emanuelgården

Det är en skolskjutshållplats precis utanför Emanuelgården på Skolgatan (samma sida som skolan) och därför är parkering inte tillåten där.

När ni parkerar era bilar där får skolskjutsen släppa av era barn mitt i vägbanan, vilket är en stor säkerhetsrisk.