Programmering med Hven 2

Hej!
Idag efter förmiddagsrasten träffade vi eleverna från Hven 2 och arbeta med programmering (programmering är nyinskrivet i läroplanen i kursplanerna för matematik och teknikämnet).

Första passet såg vi en film om vad programmering är (det är en hel del elever som frågat var man kan hitta fler program, här är länken https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla). Efter filmen arbeta vi två- och två med pilprogrammering, vilket bilden nedan visar. Eleverna satte ut plastfigurer på ett rutnät. Den ena plastfiguren skulle ta sig till den andra genom att eleverna la ut pilar hur figuren skulle gå.

Arbetspasset efter lunch fick eleverna prova blockprogrammering på datorn. Även här en hel del elever som frågat om länken https://hourofcode.com/se/learn

Elevernas summering av dagen: En rolig dag med ett ämnesinnehåll som var ganska nytt och spännande. Kul att arbeta med kompisar som vi inte burkar arbeta med!

Utmaning ”24 timmars läsning”

Vilket fantastiskt resultat vi hade på utmaningen ”24 timmars läsning”! Era barn kom tillbaka till skolan med välfyllda papper. Igår presenterade eleverna för varandra vad de läst under utmaningen.

Hemma hade barnen bland annat läst artiklar, läst på sociala medier, läst på digitala verktyg, på tvättmaskinen, recept, spelinstruktioner, kalas inbjudningar och mycket annat. I skolan läste eleverna arbetsordningen på tavlan, lektionens mål på tavlan, läst bok, läst på mattepapper med mera.

Vi diskuterade och resonera om resultatet, det vi kom fram till var att listan med vad barnen läser på sin fritid är längre än listan på vad de läser i skolan. Alltså är det både bra och kul att vara en duktig läsare och det tränar vi på tillsammans både i skolan och hemma!

Vi önskar ett fortsatt gott samarbete med er kring barnens läsningen.
Martina & Louise

Fritids jullov

Nu är det dags att börja planera inför jullovet! Vi ber Er därför att fylla i Ert barns tider i formuläret i länken som finns på Edwise. Ni ska fylla i och skicka in formuläret även om Ert barn inte ska vara på fritids under lovet och ett formulär per barn även om syskon har samma tider.

När Ni skriver in vistelsetiderna för de dagar Ert barn ska vara på fritids måste Ni skriva hela klockslagen med : som skiljer timme och minut, t.ex 08:30-16:00.
Vi vill att ni endast skickar in ett formulär per barn även om Ni har barn med dubbelt boende och Ert barn kommer vara hos båda föräldrar under lovet.

Sista dagen att skicka in detta formulär är torsdag 29 november.

 

Multiplikation

Hejsan!
I veckan som gick arbetade vi med multiplikation med fokus på tabell två. Bilden nedan visar när vi arbetade med tanketavlor.

Pappret är uppdelat i fyra rutor, bild, symbol, ord och samband.
– I bildrutan ritade elverna parvis den multiplikationen som de ville visa, exempelvis sex skålar med två frukter i varje i skål.
– I ordrutan skulle eleverna skriva den multiplikation som visats med bilder, ex. Här är sex skålar med två frukter i varje skål. Hur många frukter är där sammanlagt?
– I symbolrutan skulle eleverna skriva multiplikationen med symbolspråk.
– I sambandsrutan skulle eleverna skriva sambandet mellan addition och multiplikation ex. 6×2=12, 2+2+2+2+2+2=12.

Ett bra sätt att konkretisera vad det är vi gör när vi multiplicerar.

En påminnelse till er som glömde ta med 24 timmarsläsningen i fredags, ta med den på måndag så vi kan arbeta vidare med den.

Önskar er en fortsatt trevlig helg!
Louise & Martina

Idrott

Hej!
Igår hade vi en fartfylld idrottslektion där eleverna tränade sin motorik. Eleverna tog sig upp och ner i ribbstolarna, gick balansgång, rullade stock, sprang i ”stege”, sprang uppför bänkar och kröp genom en tunnel.

Hälsningar
Martina, Louise och Lotta (idrottslärare).

Inför vecka 46

Vi har haft en fin vecka med era barn och ett fantastiskt arbetsklimat i klassrummet.

Nästa vecka ser ut på följande sätt:
Onsdag: läsläxa
Torsdag: idrott
Fredag: idrott

Veckans ledtråd till Grej of the week: Dansk, Den nakne kejsaren

Vi skulle uppskatta om barnen kan ta med en skokartong tills vi ska ha våra teknikdagar den 3 och 4 december. Barnen får gärna ta med dem tidigare så förvarar vi dem tills det är dags.

Vi önskar er en fin helg!

Elsa Beskow

Idag har barnen fått lyssna till en presentation av Elsa Beskow. Därefter fick de skriva en faktatext om henne. Efter lunch gjorde vi en bildpromenad i klassrummet. Be gärna era barn berätta mer om detta hemma. Lektionen avslutades med att de alla var Elsa Beskow konstnärer. Barnen fick en ”del” av en bild som de skulle fortsätta vara konstnärer till. Här är början av processen till en av bilderna.

Multiplikation

Hej!
Nu är vi igång igen efter lovet. Idag har vi börjat arbeta med multiplikation på matten. Först ut idag var tvåans tabell. Vi tog fram skor från kapprummet och ställde upp parvis. Istället för att räkna varje sko för sig kunde vi räkna dem två och två, 2, 4, 6, 8 osv. Eleverna fick träna på att säga och skriva “fyra gånger ser jag par om två skor, 4×2=”. Vi vill att eleverna ska se sambandet mellan upprepad addition och multiplikation 2+2+2+2=8 är samma sak som 4×2=8.

Under några veckor framöver kommer vi fokusera på tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10. Ni får gärna öva på dessa hemma genom att prata multiplikation, träna på tabellerna och öva på datorn/surfplatta https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html.

Den pedagogiska planeringen för området kommer kopplas till ert barn under veckan.

Hälsningar
Louise & Martina 

Läsning är så mycket mer än att läsa böcker!

Hej!
Onsdagen den
7 november kommer vi vuxna tillsammans med era barn anta utmaningen “24 timmars läsning”. Elever och personal i Ivön F-3 får i uppdrag att anteckna/rita/klippa ut allt vi läser under 24 timmar. Vi kommer starta utmaningen onsdag kl. 8.00 och avsluta torsdag 8.00.

Detta kommer vi sedan sammanställa på ett sätt som gör att vi kan se allt vi läser under 24 timmar. Utmaningens syfte är att tydliggöra för eleverna att vi läser i många olika sammanhang i vår vardag samt att inspirera varandra till läsning.

Vad är läsning? Några exempel där vi läser: reklamblad, TV-text, sociala medier, i appar, på skyltar, på förpackningar, inköpslista, önskelista, serietidningar, faktatexter och mycket mer.

Ert barn har fått med sig ett papper hem där han/hon kan fylla i sin läsning, detta pappret vill vi att ert barn tar med sig fredag den 9 november.

Är ni föräldrar med oss? Antar ni också utmaningen?

Ha det fint!
Martina & Louise