Veckobrev

Hej!
Vi har haft en fin vecka tillsammans med era barn. Idag har vi infört läslotteri i vår klass som gäller både hemma och i skolan (läsläxan gäller). Det innebär att när eleverna har läst färdigt en bok får han/hon lägga en lott i vår låda med sitt namn, titel och antal sidor i boken. När ert barn läser färdigt en bok hemma vill vi att ni meddelar oss detta i loggboken. Det kommer bli lottdragning med fina priser i slutet av terminen.

Veckan som kommer ser ut på följande sätt.
Onsdag: läsläxa
Torsdag: idrott
Fredag: Halloweenmys (ingen idrott). Barnen får komma utklädda denna dag, dock inga masker eller vapen.

Ledtråden till Grej of the week är: 54 artiklar om mina rättigheter.

Ha en fin helg!

Geometri

Vårt nya matematikområde är geometri. Eleverna benämner geometriska former, pratar om egenskaper samt ser likheter och skillnader mellan olika objekt. I den pedagogiska planeringen som kommer finnas på Edwise under dagen kan ni läsa mer om vår undervisning.

Emil i Lönneberga

Hej!
Förra veckans ledtråd till grej of the week var Sveriges berättartant. Precis som många av era barn gissade så var det vår mycket kända och älskade barnboksförfattare Astrid Lindgren. Vi kommer att jobba med Astrids böcker och karaktärer ett par veckor framöver. Idag fick eleverna möta Emil i Lönneberga och höra berättelsen om när Emil hissade upp lillasyster Ida i flaggstången.

Efter läsningen fick eleverna i uppgift att diskutera likheter och skillnader mellan förr och nu med utgångspunkt i Emil-böckerna. Eleverna hade många tankar.

I kolumnen förr i tiden: dräng/piga, häst & vagn, grusvägar, utedass, oljelampa, söndagskläder mer mera.

I kolumnen nutid: bil, flygplan, asfaltvägar, toalett, mobil, el-lampa, TV, hiss med mera, köpmat/beställa mat.

I den gemensamma kolumnen: säng, kyrka, flaggstång, leksaker, laga mat mer mera.

Avslutningsvis fick eleverna två-och två skriva ner beskrivande ord om Emils personlighet. Detta kommer vi arbeta vidare med under temats gång.

Matematik

Hej!
I veckan som gått har vi arbetat med matte på mini-whiteboards. Jag (Louise) gav eleverna en uppgift som dem fick räkna ut och skriva på sin tavla, syftet var att alla skulle få uttrycka sig innan vi arbetade med uppgiften tillsammans. Vi repeterade det vi arbetat med sedan skolstart, tallinjen, positionssystemet (siffrors värde), räkna tal mellan 0-100 och textuppgifter.

Veckobrev

Hej!
Vilket härligt höstväder vi har! Veckan som kommer ser ut på följande sätt.

Onsdag: Läsläxa
Torsdag: Idrott
Fredag. Idrott

I läsjournalen som finns i ert barns läsbok vill vi att ni skriver en kommentar efter att ni läst tillsammans. Vi vill att ni läser läsläxan minst fyra gånger/vecka. Vi vill att ert barn utvecklas till goda läsare!

Ledtråd till veckans Grej of the week: valens växtätande släkting.

Stängd dag 26 november

Hej!
Kompetensutveckling för personal inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola

Enligt familjenämndens verksamhetsplan och de nationella läroplanernas mål, har alla anställda uppdraget att arbeta för en samsyn på barns utveckling och lärande samt gemensamt ansvar för utvärderingen av verksamheten.

För att möta pedagogernas behov av gemensam kompetensutveckling kommer ordinarie förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor att vara stängda måndagen den 26 november 2018.

För de föräldrar som det medför mycket stora svårigheter att ordna omsorg denna dag kommer en ”jouravdelning” i Sjöbo kommun att vara bemannad med vikariepersonal. För att kunna planera denna verksamhet är det angeläget att ni anmäler ert behov av omsorg till personalen på er ordinarie förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem senast 3 veckor innan. Anmäl senast 181105

Kickar

Hej!
Idag har vår utrymningsansvarig på skolan informerat oss om att vi inte längre får lov att ha kickar inomhus pga. utrymningssäkerhet. Väljer man att ha med sin kick måste den förvaras utomhus.