Klockan

Hej!
Nu har vi avslutat vårt arbetsområde med division och börjat arbeta med tid (klockan). Idag fick eleverna arbeta enligt kooperativt lärande strukturen ”Inre och yttre cirkel”. Eleverna i den inre cirkeln vände sina ansikten mot eleverna i den yttre cirkeln och bilda par med eleven som stod rakt framför dem. Eleverna i den inre cirkeln satte klockan på en viss tid, eleverna i den yttre cirkeln skulle säga klockslaget till sin kompis mitt emot. Det är roligt sätt att lära sig tyckte barnen.

Nu är det snart jullov och ni får gärna öva på klockan i naturliga sammanhang hemma. Vad är klockan när ni stiger upp? Vad är klockan när ni äter lunch? Vad är klockan när ni ska se på Kalle Anka? Vad är klockan när ni ska åka till gästerna? I skolan kommer vi öva på både den analoga och den digitala tiden. På elevspel.se/matematik kan man också öva på klockan.

Programmering med Hven 2

Hej!
Idag efter förmiddagsrasten träffade vi eleverna från Hven 2 och arbeta med programmering (programmering är nyinskrivet i läroplanen i kursplanerna för matematik och teknikämnet).

Första passet såg vi en film om vad programmering är (det är en hel del elever som frågat var man kan hitta fler program, här är länken https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla). Efter filmen arbeta vi två- och två med pilprogrammering, vilket bilden nedan visar. Eleverna satte ut plastfigurer på ett rutnät. Den ena plastfiguren skulle ta sig till den andra genom att eleverna la ut pilar hur figuren skulle gå.

Arbetspasset efter lunch fick eleverna prova blockprogrammering på datorn. Även här en hel del elever som frågat om länken https://hourofcode.com/se/learn

Elevernas summering av dagen: En rolig dag med ett ämnesinnehåll som var ganska nytt och spännande. Kul att arbeta med kompisar som vi inte burkar arbeta med!

Multiplikation

Hejsan!
I veckan som gick arbetade vi med multiplikation med fokus på tabell två. Bilden nedan visar när vi arbetade med tanketavlor.

Pappret är uppdelat i fyra rutor, bild, symbol, ord och samband.
– I bildrutan ritade elverna parvis den multiplikationen som de ville visa, exempelvis sex skålar med två frukter i varje i skål.
– I ordrutan skulle eleverna skriva den multiplikation som visats med bilder, ex. Här är sex skålar med två frukter i varje skål. Hur många frukter är där sammanlagt?
– I symbolrutan skulle eleverna skriva multiplikationen med symbolspråk.
– I sambandsrutan skulle eleverna skriva sambandet mellan addition och multiplikation ex. 6×2=12, 2+2+2+2+2+2=12.

Ett bra sätt att konkretisera vad det är vi gör när vi multiplicerar.

En påminnelse till er som glömde ta med 24 timmarsläsningen i fredags, ta med den på måndag så vi kan arbeta vidare med den.

Önskar er en fortsatt trevlig helg!
Louise & Martina

Multiplikation

Hej!
Nu är vi igång igen efter lovet. Idag har vi börjat arbeta med multiplikation på matten. Först ut idag var tvåans tabell. Vi tog fram skor från kapprummet och ställde upp parvis. Istället för att räkna varje sko för sig kunde vi räkna dem två och två, 2, 4, 6, 8 osv. Eleverna fick träna på att säga och skriva “fyra gånger ser jag par om två skor, 4×2=”. Vi vill att eleverna ska se sambandet mellan upprepad addition och multiplikation 2+2+2+2=8 är samma sak som 4×2=8.

Under några veckor framöver kommer vi fokusera på tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10. Ni får gärna öva på dessa hemma genom att prata multiplikation, träna på tabellerna och öva på datorn/surfplatta https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html.

Den pedagogiska planeringen för området kommer kopplas till ert barn under veckan.

Hälsningar
Louise & Martina 

Geometri

Hej!
Denna veckan har vi fortsatt vårt arbetsområde i geometri. Era barn har verkligen lärt sig mycket. De kan namnge och avbilda tvådimensionella former. Vi har fokuserat på olika fyrhörningar (kvadrat, rektangel, romb, drake och parallellogram) och trianglar (likbent, liksidig och rätvinklig). Eleverna har fått beskriva och jämföra de olika geometriska objekten. Vad skiljer en kvadrat och en cirkel? Vad har kvadraten och rektangeln för likheter och skillnader?

På bilderna nedan bygger eleverna med tangram ett ypperligt sätt att bli bekant med formernas olika egenskaper.

Matematik

Hej!
I veckan som gått har vi arbetat med matte på mini-whiteboards. Jag (Louise) gav eleverna en uppgift som dem fick räkna ut och skriva på sin tavla, syftet var att alla skulle få uttrycka sig innan vi arbetade med uppgiften tillsammans. Vi repeterade det vi arbetat med sedan skolstart, tallinjen, positionssystemet (siffrors värde), räkna tal mellan 0-100 och textuppgifter.

Matte!

Hej!
Just nu arbetar vi med taluppfattning på mattelektionerna. Vi har lärt oss mer om positionssystemet dvs. hundratal, tiotal och ental. Vi räknar tal 0-100 i vårt elefanthäfte, spelar spel och leker mattelekar. Varje lektion börjar vi med en gemensam aktiv genomgång därefter arbetar eleverna tillsammans med sin mattekompis och sedan enskilt.