Geometri

Hej!
Denna veckan har vi fortsatt vårt arbetsområde i geometri. Era barn har verkligen lärt sig mycket. De kan namnge och avbilda tvådimensionella former. Vi har fokuserat på olika fyrhörningar (kvadrat, rektangel, romb, drake och parallellogram) och trianglar (likbent, liksidig och rätvinklig). Eleverna har fått beskriva och jämföra de olika geometriska objekten. Vad skiljer en kvadrat och en cirkel? Vad har kvadraten och rektangeln för likheter och skillnader?

På bilderna nedan bygger eleverna med tangram ett ypperligt sätt att bli bekant med formernas olika egenskaper.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *