Skolavslutningen

Denna dag går vi skolan mellan 8:00-11:45. Hela Ivön, F-5, kommer gå till Flora biografen för en liten gemensam avslutning. Tyvärr finns det inte möjlighet för vårdnadshavare att deltaga under vår avslutning på Flora eftersom det finns inga lediga platser där.
Vi serverar lunch innan skolan slutar.

Teknik

Hej!
Idag har vi byggt lekplatser i tittskåp. Eleverna har planerat och konstruerat olika lekredskap som finns på lekplatser. Vi har också pratat om olika begrepp som kan vara bra att känna till när man leker på en lekplats; friktion, jämvikt, tyngdkraft, balans och tyngdpunkt.